- - - Erken 2018 reservasyon indirim- - -  contact us

GTŞ

YÜKÜMLÜLÜKLER

1.

Kaptan, mürettebatın hayatından ve sağlığından olduğu gibi, geminin güvenliğinden de sorumludur ve onun talimatlarına her zaman mutlaka uyulması gerekmektedir. Gimide bulunan Nizam (Mesken Kuralları) ve Güvenlik Hükümleri açıkça sözleşmenin bir parçasını oluşturmaktadır.

 

2.

Tüm konuklar, hava durumu ve hava koşullarıyla ilgili bir toplantıya, tüm buna ilişkin koşullar ve gerektiğinde kısıtlamalar çerçevesinde katılmak durumundadır.


3.

come4sun Yachting, gemi kiracısı tarafından yaptırılan rezervasyon sırasında oluşan işyükü nedeniyle, kabinlerin rezervasyonunu (sadece kabin kiralamada geçerli olmak üzere) ortaklarımızdan biri olan diğer bir gemiye yaptırma hakkını saklı tutmakktadır. Partner gemilerimizin standardı, Yat M/S Sevi-5’in standardına eşittir.

 

4.

Her konuk kendi kişisel güvenliğine ve değerli eşyalarına dikkat etmelidir ve her kabinde yatağın altına düzgünce yerleştirilen cankurtaran yeleğini gerektiğinde bağımsız olarak ve hemen giymelidir.

 

5.

Belirsiz durumlarda herkes, kaptanı ya da onun görevlendirdiği vekili (nöbetçi amirini) derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

 

6.

Kaptan ev sahibi haklarına sahiptir ve geminin, mürettebatın ya da konukların güvenliği tehlikedeyse ya da gemideki uyumlu yaşam sürekli olarak zarar görüyorsa, konukları uyarma konusunda yetkilidir.

 

7.

Gemiye ve teçhizatlara zarar verilmesi durumunda (kasıtlı ve / veya sözlü uyarı yapıldıktan sonra), onarım masrafları bütünüyle zararlara sebebiyet veren taraftan fatura karşılığında tahsil edilecektir.

 

8.

Kabin kiralamalarında bireysel konukların gecikmesi durumunda, ilgili kalkış limanında en fazla 18 saat beklenecektir. Çok geç gelecek olan konuklar, gecikmenin belli olduğu andan itibaren hemen kaptanı bilgilendirmekle yükümlüdür. Çok geç gelen konuklar, masraflarını kendileri karşılamak üzere, kaptan tarafından önceden belirlenen buluşma noktasına gelebilir ve oradan gemiye binebilirler. Kaptanın iletişim telefonu: +90 543 293 96 94

 

9.

Hava veya diğer öngörülemeyen koşullar nedeniyle güzergah değişiklikleri her zaman mümkündür ve konuyla ilgili değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır. Kaptan, tehlikeli ya da çok kötü hava koşullarında, bu durum yolculuğun bir sonraki aşamalarında kısıtlamalara sebep olsa bile, liman veya korumalı koylarda bir süre kalma hakkını saklı tutmaktadır.

 

   

SORUMLULUK

1.

Her konuk, gemide kendi sorumluluğu çerçevesinde bulunmaktadır ve oluşabilecek kişisel yaralanma ve maddi hasarlar için geminin sahibine, kaptana, mürettebata ve tüm diğer konuklara karşı tazminat haklarından tümüyle feragat etmektedir. Bu feragat, yasalar ya da adli hükümler gereği, tazminat hakkı ya da hizmet hakkı taleplerini geçerli kılabilecek dolaylı mağdurların olası hak iddialarını da açıkça kapsamaktadır.

 

2.

Gemi kiralama fiyatına, konuklar için herhangi bir sigorta dahil değildir. Konuklarımıza, ayrı bir sağlık ve kaza sigortasıyla birlikte bir de seyahat sigortası (kayıp, hasar ve gezi iptal sigortası) yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Hasar durumunda, come4Sun Yachting herhangi bir masrafı tazmin etmemektedir.

 

3.

Mücbir sebepler, savaş, terör faaliyetleri (güncel ya da geçmişte), gecikmeler ve akış planında değişikliklerin olması durumlarında, herhangi bir maliyetin come4sun-Yachting tarafından karşılanması talep edilmeyecektir.

 

4.

Kiracı firma, yatın arızalanması durumunda, 50 saat içerisinde onarımını yaptırmakla ya da yedek bir gemi hizmete sunarak gezinin devamını sağlamakla yükümlüdür. Bunda başarısız olursa, 50 saatlik sürenin bitiminden sonra kiracı sözleşmeden çekilebilir ve halihazırda tüketilen günler hariç tüm yapılan ödemelerin iadesini alacaktır.

 

5.

Konuk sözleşmeden vazgeçerse, müteakip tazminat taleplerinden (bunların arasına seyahat, konaklama, dönüş uçuşu ve diğer masraflar olmak üzere) feragat etmiş olacaktır.

 

6.

Konuk sözleşmeden vazgeçmezse, gezi gecikmeksizin devam edecektir. (Bu durumda, herhangi bir masraf iadesi yapılmayacaktır).

 

7.

Kaçırılmış dinlence, tatil keyfi vs yüzünden tazminat talepleri söz konusu değildir.

   

 

İPTAL

1.

Kiracı firmanın yelkenli gezisi başlangıcından üç ay öncesinde vazgeçmesi durumunda, avans ödemenin tamamı düşecektir.

 

2.

Bu dönemden sonra yapılan iptallerde, iptal ücreti kiralama bedelinin %100 oranını kapsamaktadır.

 

3.

Söz konusu gezi dönemi için tam kiralama ücreti üzerinden yedek yolcuların bulunması durumunda, kiracı firma adına vazgeçen kiracı firma tarafından kiralayan firmaya sadece 100 € tutarında bir işlem ücreti ödenmesi gerekmektedir. Halihazırda ödenen kira bedeli, toplam tutar yeni kiracı tarafından yatırıldıktan sonra iade edilecektir, genel giderler ilk kiracı hesabına kaydedilecektir.

 

4.

Ancak, gezi daha düşük bir ücretle gerçekleştirilecekse, tam kira ücretine kıyasla oluşan fiyat farkı vazgeçen kiracı tarafından karşılanacaktır.

 

5.

Bir kiracının ya da mürettebat mensubunun, altta yatan nedeni ne olursa olsun, geziden erken ayrılması durumunda hiçbir geri ödeme hakkı doğmayacaktır.

   


BELGELER ve RESMİ MAKAMLAR
Gezi esnasında seyahat belgelerinin geçerliliği ve pasaport, döviz, gümrük ve diğer yönetmeliklerlerden her konuk kendi sorumludur.

Bir konuğun resmi düzenlemeleri ihlal etmesi, gemi sahibine, kaptana, mürettebata, gemideki diğer konuklara ya da gemiye karşı önlemlerin alınmasına sebebiyet verecekse (yata ya da ekipmanlarına el koyma, gözaltı, para cezaları, itibar zedelenmesi vb), bu duruma sebebiyet veren konuk, meydana gelen sonuçlardan mutlak surette sorumlu olacaktır.
META ETİKETLER